"Tražimo srce s još malo mjesta"

IZVJEŠTAJ O RADU ZA SIJEČANJ - SRPANJ 2015 GODIN

Udruga udomitelja i obiteljskih domova "NADA" Ivanec u cijelosti je izvršila svoj plan rada za 2015. godinu. Aktivnosti koje su se provodile od siječnja do srpnja 2015 godine

Male stvari čine obitelj sretnom

Male stvari čine obitelj sretnom. Imati obitelj velika je stvar.

ZAHVALA RBA BANCI VARAŽDIN

U Varaždinu je održana proslava 18. godišnjice RBA banke. U sklopu proslave Udruga udomitelja "Nada" Ivanec primila je donaciju u iznosu od 15.000,00 kn.

EDUKACIJA ZA RAD S DJECOM BEZ PRATNJE

Predstavnice Udruge udomitelja i obiteljskih domova „Nada“ Ivanec, dana 09.05. i 10.05. sudjelovale su na edukaciji „Izgradnja kapaciteta stručnjaka za rad s djecom bez pratnje“.
© 2015 Luka Blažek, Nikola Šamonik