VARAŽDINSKA ŽUPANIJA ODOBRILA SREDSTVA ZA PROGRAM "POUČI ME DA UČIM SE I NAUČIM SVE"

Varaždinska županija grb   Varaždinska županija je dana 16. travnja 2021. godine iznijela Popis udruga koje su se javile na javni natječaj za financiranje

   programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2021. godini. Istom

   Udruzi udomitelja „Nada“ Ivanec odobrena su sredstva za  program „Pouči me da učim se i naučim sve – podrška nastavku

                         programa pomoći u učenju“ u iznosu od 5.000,00 kuna.

Navedeno je iznimno važno za nastavak i stabilizaciju rada Udruge budući da se radi o društveno korisnom radu za cijelu zajednicu, a posebno za njezinu najosjetljiviju skupinu – djecu. Projekt doprinosi poboljšanju i unapređenju kvalitete života djece i mladih, i to onih iz osjetljivih skupina i dislociranih područja. Naime, potrebe u zajednici sve su veće te su Udruzi potrebna financijska sredstva kako bi osigurala dostatne ljudske kapacitete.