ODOBRENI PROJEKTI U 2022. GODINI

S obzirom na pojedine raspisane natječaje i prijavu na iste kroz 2022. godinu, osim već prije dane objave o donaciji Općine Maruševec, Udruzu udomitelja "Nada" Ivanec odobreni su projekti kako sljedi:

  • Grad Ivanec odoborio 3.500,00 kn za projekt "Zebice-ptičeki se ženiju"  i  10.000,00 kn za projekt "Uz tvoju pomoć mogu više II";
  • Varaždinska županija odobrila je 3.000,00 kn za projekt  "Educiram se, aktiviram, dobra djela biram";
  • Općina Bednja odobrila je 2.000,00 kn za projekt  "Bednjom za udomiteljstvo";
  • Grad Lepoglava odobrio je 2.000,00 kn za projekt  "Učim, eko-ektiviram, digitaliziram".

Ostale detalje o pojedinim projektima nalaze se na sljedećoj poveznici: https://udruga-udomitelja-nada.hr/programi/projekti