SVJETSKI DAN SOCIJALNE PRAVDE

Ujedinjeni narodi su 2007. godine donijeli odluku o tome da će se 20. veljače obilježavati kao Svjetski dan socijalne pravde. Socijalna pravda zasniva se na principima poštenja, jednakosti, poštivanja različitosti, pristupu društvene zaštite, kao i primjene ljudskih prava u svim područjima života. Republika Hrvatska je po Ustavnom određenju socijalna država.

Pravda1

Cilj obilježavanja dana socijalne pravde jest prepoznavanje potrebe za njezinim promicanjem u društvu. Naime, nejednakosti u društvu postoje u svim njegovim aspektima i očituju se u siromaštvu, socijalnoj isključenosti, rodnoj neravnopravnosti, nezaposlenosti i u drugim područjima ljudskih prava. Zadatak je svakoga od nas pojedinačno, lokalnih zajednica, ali i društva u cjelini u tom vidu raditi na pozitivnim promjenama. Na taj će se način postići uvjeti za mir, ali i sigurnost svih obespravljenih, među kojima ističemo djecu bez adekvatne roditeljske skrbi, obitelji u socijalnom riziku i starije osobe kao naše korisnike kojima današnje društvo i dalje ne stvara uvjete za jednak i ravnopravan položaj drugima. Slijedom toga, apeliramo na važnost pružanja socijalnih usluga koje zadovoljavaju odgovarajuće standarde, pravo na život u obitelji, sigurno odrastanje i starost.