SUDJELOVANJE U PROJEKTU „UDOMITELJI ZAJEDNO“ (2020.)

ForumUdruga udomitelja „Nada“ Ivanec sudjeluje u projektu „Udomitelji zajedno“ čiji je nositelj Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece. Projekt financira Ured UNICEF-a za Hrvatsku.

Ciljevi projekta su osnažiti članice i vodstvo Foruma, poboljšati menadžment Foruma i udruga članica, pružiti podršku i stručnu pomoć budućim udrugama članicama Foruma, poboljšati znanje članica Foruma u pisanju projekata i prikupljanju sredstava, organiziranju promotivnih aktivnosti i komunikaciji s medijima te potaknuti mlade da se aktivno uključe u rad udruga članica Foruma i poboljšaju svoje informatičke vještine.

Aktivnosti obuhvaćene projektom su trening o pisanju projekata i prikupljanju sredstava te stručna pomoć oko pisanja projekata i apliciranja na projektne natječaje, trening o organizaciji promotivnih aktivnosti i komunikaciji s medijima te stručna pomoć oko provedbe istih, trening o uključivanju mladih i o osnovnim informatičkim vještinama, osnaživanje članica i vodstva Foruma te podrška menadžmentu Foruma, nacionalni i regionalni susreti udomitelja te tehnička pomoć budućim udrugama članicama Foruma.

Na web adresi Foruma za kvalitetno udomiteljstvo možete popratiti provedene aktivnosti: 

https://udomiteljizadjecu.hr/vijesti/pisanje-projekata-i-prikupljanje-sredstava/

https://udomiteljizadjecu.hr/vijesti/trening-organizacija-promotivnih-aktivnosti-i-komunikacija-s-medijima/