SUDJELOVANJE NA EDUKACIJAMA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA

Zaposlenice Udruge su kao volonterke Gradskog društva Crvenog križa Ivanec sudjelovale na dvjema online edukacijama. Dana 28.4. održana je edukacija na temu "Koronavirus - osnovna znanja i preventivne mjere", a 30.4. je održana edukacija na temu "Stigmatizacija osoba nastala pojavom bolesti COVID-19". Voditeljice edukacija bile su stručnjakinje iz Službe za rad s mladeži i volonterima HCK-a.

Edukacija_CK

Kao što je vidljivo iz samog naslova edukacija, imale smo priliku steći osnovna znanja o koronavirusima, stresnim reakcijama izazvanima trenutnim događajima i stigmatizaciji osoba oboljelih od COVID-19.

Stečeno znanje smatramo vrijednim resursom i namjeravamo ga iskoristiti u svrhu educiranja članova Udruge i korisnika naših programa te sudionika Erasmus+ projekta razmjene mladih - Aktivni Mladi za Aktivno Društvo čija je planirana provedba u kolovozu ove godine.