NAJNOVIJE UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19

Dana 29.5.2020. godine Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" izdali su Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi

Uputa se odnosi na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljsku obitelj, organizirano stanovanje, boravak, savjetovanje i pomaganje, ranu intervenciju, psihosocijalnu podršku, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija), pomoć u kući, osim smještaja u obiteljskom domu koji je propisan Uputom za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi od 8. svibnja 2020.

Dostupna je na sljedećoj poveznici Ministarstva gdje ju možete preuzeti:

https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti2020/Izvaninstitcionalni_smjestaj_29_05.pdf?fbclid=IwAR13bqRndtl_Lnp8qtADi8s0UcQFfdpyHQ5OaXnPAoN-fuUpReh1pnEAK2E