VARAŽDINSKA ŽUPANIJA ODOBRILA SREDSTVA U IZNOSU OD 8.000,00 KUNA

EU13_0016Dana 23.6.2020. godine objavljeni su rezultati Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Varaždinske županije u 2020. godini.

Udruga udomitelja "Nada" Ivanec ostvarila je sredstva u iznosu od 8.000,00 kuna za prijavljeni projekt "Učenje je lako kada mi objasniš kako..." - podrška nastavku aktivnosti pomoći u učenju. 

Rezultati su dostupni na mrežnim stranicama Varaždinske županije: http://www.vzz.hr/javni-pozivi-i-natje%C4%8Daji/rezultati-udruge-2020/