Tko smo mi?
Udruga udomitelja  "Nada" Ivanec osnovana je 2005. godine na inicijativu nekoliko udomitelja. Članovi udruge su udomitelji za djecu te udomitelji za starije i nemoćne osobe.

Naš cilj: Zajedničko djelovanje udomiteljskih obitelji na poboljšanju kvalitete života i njihovih korisnika kao i na poboljšanju kvalitete udomiteljstva.

 

Naša misija
Omogućujemo da djeca bez adekvatne roditeljske skrbi odrastaju u obiteljskom i podražavajućem okruženju gdje mogu ostvariti sve svoje potencijale, a starijim i nemoćnim osobama omogućimo dostojnu starost.

 

Naša vizija
Svaka osoba ima pravo na život u obitelji te primjerenu skrb u skladu sa svojim potrebama.

 

Naše vrijednosti

Profesionalnost i etičnost Radu s korisnicima pristupamo odgovorno i stručno, poštujući etička načela i standarde profesije i pruženih usluga. Svoj rad temeljimo na visokim etičkim i pravnim standardima. Prihvaćanje različitosti s naglaskom na humanost i ljudska prava Različitosti se pristupa kao bogatstvu i preduvjetu izgradnje humanog i demokratskog društva. Kroz svoje djelovanje promičemo i zagovaramo zaštitu ljudskih prava, posebice prava djece bez odgovarajuće skrbi te odraslih osoba koji zbog zdravstvenih, socijalnih ili ekonomskih razloga nemaju mogućnosti živjeti u krugu svoje obitelji. Promicanje pozitivnih socijalnih promjena kroz otvorenost za suradnju s drugima Kroz interakciju različitosti razvijamo nove oblike djelovanja temeljene na jednakosti dostojanstva i prava za sve članove društva. Kroz razvoj kvalitetnog udomiteljstva djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi omogućujemo rast i razvoj u zdravoj i poticajnoj obiteljskoj sredini, a odraslim osobama adekvatnu skrb i dostojanstvenu starost. . Pravo na poštovanje, privatnost, povjerljivost, dostojanstvo i vrijednost svakog pojedinca Poseban naglasak stavljamo na zaštitu privatnosti i dostojanstva djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i odraslih osoba. Težimo kvalitetnoj suradnji svih dionika uključenih u rast i razvoj djece te skrb o odraslim osobama. Od centra za socijalnu skrb, odgojno-obrazovnih ustanova, zdravstvenih ustanova i ostalih dionika. Naš je cilj i zagovaranje dostojanstva i vrijednosti udomiteljskih obitelji kako bismo bili ravnopravni partneri u donošenju odluka te da društvo prepozna i prizna njihov doprinos u zaštiti dječjih prava te skrbi o odraslim osobama. Prenošenje znanja i vještina drugima Udruga kroz umrežavanje i međusobnu suradnju teži prijenosu znanja i iskustva među udomiteljskim obiteljima, ali i diseminaciju stečenih znanja i iskustva među ostale dionike koji su uključenu u odlučivanje i skrb o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi kako bi se djeci pružila što veća kvaliteta usluge. Zaštita onih koji su u riziku od zanemarivanja, iskorištavanja i nasilja Korisnici smješteni u udomiteljske obitelji su upravo djeca koja su bila izložena razvojnim rizicima te odrasle osobe koje nisu imale adekvatnu skrb i njegu. Cilj udomiteljskih obitelji je pružanje kvalitetne skrbi, ali i poticanje ostalih dionika na razvoju i pružanju kvalitetnih usluga u skladu s potrebama djece i odraslih osoba koji je potrebna posebna skrb i njega. Razvoj profesionalnih kompetencija udomitelja Kvalitetnu skrb djetetu može pružiti profesionalna i kompetentna udomiteljska obitelj koja je educirana kako se nositi sa djecom s višestrukim teškoćama te sve kompleksnijim problemima, kao i sve zahtjevnijom skrbi o odraslim osobama koja zahtjeva posebna znanja i vještine posebno iz aspekta zdravstva. Nužno je da udomiteljske obitelji imaju podršku institucija te da su priznate i cijenjene u društvu za svoj doprinos koji mu daju. Važnost međuljudskih odnosa Razvoj kvalitetnih međuljudskih odnosa među samim članovima kao i njegovanje suradničkog odnosa između udomitelja i ostalih dionika koji su uključeni u skrb o djeci i odraslim osoba kojima je potrebna posebna skrb i njega (djelatnika CZSS, odgojno-obrazovanih ustanova, zdravstvenih ustanova i organizacija civilnog društva i sl.). Isto tako, razvoj kvalitetnih međuljudskih odnosa između udomitelja i samih smještenih korisnika.