srca

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022. GODINU

Ovdje možete pregledati naš financijski izvještaj za 2022. godinu:

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2022. GODINU

Na sljedećoj poveznici možete pregledati naš izvještaj o radu za 2022. godinu:

Izvještaj_2022. godina

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU

Ovdje možete pregledati naš financijski izvještaj za 2021. godinu:

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2021. GODINU

Na sljedećoj poveznici možete pregledati naš izvještaj o radu za 2021. godinu:

Izvještaj_2021. godina

REVIZORSKO IZVJEŠĆE ZA 2020. GODINU

Na sljedećoj poveznici dostupno je revizorsko izvješće neovisnog revizora o radu naše Udruge za 2020. godinu:

Revizorsko izvješće za 2020. godinu

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU

Ovdje možete pregledati naš financijski izvještaj za 2020. godinu:

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2020. GODINU

Na sljedećoj poveznici pronađite naš izvještaj o radu za 2020. godinu:

Izvještaj_2020. godina

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2019. GODINU

Na sljedećoj poveznici pronađite naš izvještaj o radu za 2019. godinu:
Izvještaj_2019. godina

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2018. GODINU

Na sljedećoj poveznici pronađite naš izvještaj o radu za 2018. godinu:
Izvještaj_2018. godina

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2017. GODINU

Na sljedećoj poveznici pronađite naš izvještaj o radu za 2017. godinu:
Izvještaj_2017. godina

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2016. GODINU

Na sljedećoj poveznici pronađite naš izvještaj o radu za 2016. godinu:
Izvještaj_2016. godina

IZVJEŠTAJ O RADU ZA 2015. GODINU

Na sljedećoj poveznici pronađite naš izvještaj o radu za 2015. godinu:
Izvještaj_2015. godina