srca

OPERATIVNI PLAN RADA ZA 2023.

Ovjde možete pregledati naš Operativni plan rada za 2022. godinu:

Operativni plan za 2023.

FINANCIJSKI PLAN RADA ZA 2023.

Ovdje možete pregledati naš Financijski plan za 2023. godinu:

Financijski plan za 2023.

OPERATIVNI PLAN RADA ZA 2022.

Ovjde možete pregledati naš Operativni plan rada za 2022. godinu:

Operativni plan za 2022.

FINANCIJSKI PLAN RADA ZA 2022.

Ovdje možete pregledati naš Financijski plan za 2022. godinu:

Financijski plan za 2022.

OPERATIVNI PLAN RADA ZA 2021.

Ovjde možete pregledati naš Operativni plan rada za 2021. godinu:

Operativni plan za 2021.

FINANCIJSKI PLAN RADA ZA 2021.

Ovdje možete pregledati naš Financijski plan za 2021. godinu:

Financijski plan za 2021.