OPERATIVNI PLAN RADA ZA 2021.

Ovjde možete pregledati naš Operativni plan rada za 2021. godinu:

Operativni plan za 2021.