OPERATIVNI PLAN RADA ZA 2022.

Ovjde možete pregledati naš Operativni plan rada za 2022. godinu:

Operativni plan za 2022.