OSNAŽENI RODITELJI - SRETNO DIJETE (2022.-2023.)

sred drž ured

 

Jednogodišnji program "Osnaženi roditelji - sretno dijete" financira Središnji ured za demografiju i mlade. Nositeljica programa je Udruga udomitelja "Nada" Ivanec, a partner u programu je Centar za socijalnu skrb Ivanec.

Provedba programa započinje potpisivanjem Ugovora, donosno s početkom mjeseca kolovoza 2022. godine, a predviđeno vrijeme trajanje programa je godinu dana.

 

Program je usmjeren na podršku roditeljstva za jednoroditeljske i obitelji u riziku. Cilj projekta je prevencija kroz učenje, a time i jačanje roditeljskih kompetencija. Na taj se način osnažuju obitelji kod kojih postoje realne okolnosti i mogućnost oduzimanja djece te se jačaju jednoroditeljske obitelji, roditelja se uči kako da dijete prihvati nove, specifične okolnosti. Navedeno će se ostvariti kroz individualan rad s obiteljima, a koji će provoditi zaposlenice Udruge, psiholog Rajka Ponudić i voditeljica projekta Iva Markulin.

Obitelji obuhvaćene projektom bit će one koje će preporučiti partner na projektu, CZSS Ivanec. Udruga Nada kontinuirano radi s obiteljima u riziku te je u navedeno segmentu uspostavila učinkovit model rada i djelovanja, a kroz predmetni projekt cilj je kroz osnaživanje i podizanje roditeljskih kompetencija stvoriti učinkovit model prevencije. U projekt će se uključiti 3 volontera. Volonteri će provodite vrijeme s djecom u periodu kada će roditelji biti na edukacijama. S njima će provoditi razne radionice. Kontinuirana će se provoditi promidžba i vidljivost te upravljanje projektom.

Tako su programom predviđena sredstva za rad spomenutih zaposlenica udruge Nada, za troškove održavanja stručnih edukacija za roditelje i za režijske troškove, nepohodnih uvjeta za provedbu svih projektnih i programskih aktivnosti udruge.