PODRŠKA UDOMITELJSKIM OBITELJIMA I OBITELJIMA U RIZIKU

 

Podrška udomiteljskim obiteljima i obiteljima u socijalnom riziku  je proces,  tijekom kojeg se na temelju izgrađenog međusobnog povjerenja, osobama (odraslima i/ili djeci)  pomaže da nešto kod sebe promijene, uglavnom vezano uz trenutnu situaciju, kako bi se riješila na najbolji mogući način.

Promjena se može odnositi da nešto bolje razumiju, da promijene način razmišljanja pa time i osjećanja i ponašanja.

Savjetovanje nije nametanje gotovih rješenja osobama, nego način i pomoć da se  kroz razgovor kritična situacija sagledaju sa svih strana i perspektiva te tako dovede do potrebnih promjena u postupanju.

Podrška obiteljima uključuje i uspostavljanje veze prema institucijama  koje se mogu prema svojem djelokrugu rada i ovlastima uključiti u rješavanju određene situacije ili trenutnog problema.