UČIONICA ZA POMOĆ U UČENJU

 

Učionica za pomoć u učenju započela je 2012. godine i kontinuirano se nastavlja sve do današnjeg dana. Početni cilj bio je pruženje pomoći u učenju i savladavanju nastavnih sadržaja kroz individualni pristup djeci iz udomiteljskih obitelji Udruge udomitelja "Nada" Ivanec. Vrlo brzo ostvarena je i uspješna suradnja sa osnovnim školama Ivanec, Maruševec, Radovan, Lepoglava, Donja Voća. Neka djeca su uključena na prijedlog i preporuku Centra za socijalnu skrb ili samih škola. U dodatno učenje uključena su i djeca iz obitelji u riziku i jednoroditeljskih obitelji iz lokalne zajednice kod kojih se pokazala potreba za dodatnom pomoći u učenju.

Danas, kroz svaku školsku godinu redovito je u program uključeno dvadesetak učenika s kojima rade tri učiteljice, odnosno asistentice za pomoć u učenju. Svaki učenik svakodnevno ima jedan sat učenja. Ono je individualno i omogućuje im usvajanje nastavnih sadržaja prema njihovim potrebama i mogućnostima.

Učionice se nalaze u sklopu prostora Udruge i opremljene su potrebnim sredstvima za rad. Učenici se u njoj osjećaju ugodno i opušteno. Djeca imaju pozitivan stav prema takvoj vrsti pomoći, rado dolaze na učenje i veoma su motivirana što je vidljivo i po boljim rezultatima u nastavi. Tome uvelike doprinosi i uspješna i kvalitetna suradnja sa udomiteljima, roditeljima, nastavnim učiteljima i stručnim službama u školama koje su uključene u obrazovni proces pojedinog djeteta.

 

271296763 916569562353133 3721828618109735262 n140229621 3715057191947903 1418812860267056096 n271393491 1239876666538307 1484629156074768977 n