Učionica za pomoć u učenju

Učionica za pomoć u učenju započela je 2012.g.i kontinuirano se nastavlja sve do današnjeg dana. Početni cilj bio je pruženje pomoći u učenju i savladavanju nastavnih sadržaja kroz individualni pristup djeci iz udomiteljskih obitelji Udruge udomitelja Nada Ivanec. Vrlo brzo ostvarena je i uspješna suradnja sa osnovnim školama Ivanec, Maruševec, Radovan, Lepoglava, Donja Voća. Neka djeca su uključena na prijedlog i preporuku  Centra za socijalnu skrb ili samih škola. U dodatno učenje   uključena su  i djeca iz obitelji u riziku i jednoroditeljskih obitelji iz lokalne zajednice  kod kojih se pokazala potreba za dodatnom pomoći u učenju .

Danas je u program uključeno šesnaestero učenika s kojima rade dvije učiteljice. Svaki učenik svakodnevno ima jedan sat učenja. Ono je individualno  i omogućuje im usvajanje nastavnih sadržaja  prema njihovim  potrebama i mogućnostima.

Učionice se nalaze u sklopu prostora Udruge i opremljene su potrebnim sredstvima za rad.  Učenici se u njoj osjećaju ugodno i opušteno. Djeca imaju pozitivan stav prema  takvoj vrsti pomoći, rado dolaze na učenje i veoma su motivirani što je vidljivo i po boljim rezultatima u nastavi. Tome uvelike doprinosi i uspješna i kvalitetna suradnja sa udomiteljima, roditeljima,  učiteljima i stručnim službama u školama  koje su uključene u obrazovni proces pojedinog djeteta.