UZ HEP NA LJETNIM PRAZNICIMA

natjecaj donacije 2021 Dana 7. svibnja 2021. godine Hrvatska elektroprivreda d.d. je na svojem službenom web-u, točnije na sljedećoj   poveznici https://www.hep.hr/rezultati-natjecaja-za-donacije-2021/3613 objavila rezultate Natječaja za donacije   Svjetlo na zajedničkom putu 2021. S obzirom na uvjete natječaja zaprimljena je 791 prijava dok su za   sufinanciranje izabrani projekti i programi 222 udruga, ustanova i organizacija civilnog društva među kojima je i   Udruga udomitelja „Nada“ Ivanec sa svojim projektom „Moji aktivni ljetni praznici uz HEP“ u vrijednosti od   8.000,00 kuna.