Smjernice HZJZ za udomitelje i članove udomiteljskih obitelji koji se žele cijepiti protiv COVID-19

Za sve udomitelje i članove udomiteljskih obitelji koji se žele cijepiti HZJZ ima nekoliko smjernica:

1. Obratite se liječnicima obiteljske medicine u svrhu iskaza interesa za cijepljenje (udomitelja), kao i cijepljenje korisnika. Obiteljski liječnici su dobili uputu u kojoj je cijepljenje udomiteljskih obitelji žurno i prioritetno.
2. Djeca u dobi 16 i 17 godina mogu se cijepiti cjepivom Pfizer koje je jedino registrirano od 16 godina.
3. U trenutku cijepljenja neće biti moguće cijepiti korisnike koji su u izolaciji ili samoizolaciji.
4. Osobe koje su pozitivne na COVID-19 ne mogu se cijepiti dok su bolesne.
5. Osobe koje su preboljele COVID-19 trebaju čekati najmanje mjesec dana od ozdravljenja prije cijepljenja.