NOVI PROJEKT FINANCIRAN OD GRADA LEPOGLAVE

Lepoglava grb   29. srpnja 2021. potpisan je ugovor s Gradom Lepoglava o dodjeli sredstava u iznosu od 3.000,00 kn za odobren projekt

   "Pouči me - naučim se" odlukom Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro

   koje provode udruge na području Grada Lepoglave u 2021. godini.