MLIJEČNA STAZA 2021.

Nije važno na koji način samo da je za plemeniti cilj.

Ovo je naša "staza i utrka" na Ranchu Chivas kao jedna od tisuću staza za djecu s teškoćama u razvoju, koju je omogućio HEP d.d. svojom
donacijom kroz naš projekt "Moji aktivni ljetni praznici uz HEP".

241821822 6723819594302260 6819381645234275533 n242099653 6723819414302278 6738340106531383531 n242052272 6723819284302291 143283174735819939 n

 Unicef i ove godine od 3. do 12. rujna održava Mliječnu stazu zahvaljujući

  virtualnom formatu kako bi podržao uspostavljanje i unaprjeđenje usluga

  dnevnog boravka, psihosocijalne podrške te kvalitetnih programa

  podrške za roditelje djece s teškoćama tamo gdje tih usluga nema ili su

  teže dostupne. 

 Unicef će ove godine prikupljena sredstva uložiti u: 1) specijaliziranu edukaciju 

  stručnog osoblja za pružanje usluga dnevnog boravka, psihosoc. podrške

  i programa podrške roditeljstvu Rastimo zajedno PLUS; te 2) Potrebnu opremu

  (didaktičku, namještaj, dr.) za pružanje usluga dnevnog boravka i grupne psihosocijalne podrške.