POUČI ME DA UČIM SE I NAUČIM SVE (2021.)

Varaždinska županija grb   Jednogodišnji projekt "Pouči me da učim se i naučim sve - podrška nastavku programa pomoći u učenju" financiran
   je od strane Varaždinske županije u kategoriji razvoja socijalnih usluga, socijalnog poduzetništva i humanitarnih djelatnosti. 

   Navedeno je iznimno važno za nastavak i stabilizaciju rada Udruge tokom 2021. godine budući da se radi o društveno
   korisnom radu za cijelu zajednicu, a posebno za njezinu najosjetljiviju skupinu – djecu. Projekt doprinosi poboljšanju i
                         unapređenju kvalitete života djece i mladih, i to onih iz osjetljivih skupina i dislociranih područja.

Naime, potrebe u zajednici sve su veće te su Udruzi potrebna dodatna financijska sredstva kako bi osigurala dostatne ljudske kapacitete. Time je svrha programa kontinuitet aktivnosti pomoći u učenju za potrebitu djecu i podrške njihovim obiteljima, štićenika Udruge, što se pretežno odvija u domovima istih.